W naszej pracowni diagnostycznej przy ul. Mickiewicza 116/1 oferujemy wykonanie szczegółowej tomografii komputerowej, a na Felczaka 18a/5 zdjęcie pantomograficzne zębów
  • Badanie wykonywane jest na sprzęcie najnowszej generacji i umożliwia ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi
  • Jest ono bezpieczne i bezbolesne
  • Przy nowoczesnej profilaktyce zalecane jest regularne wykonanie takiego badania

Tomografia stożkowa CBCT 3D (Cone Beam Computer Tomography) jest badaniem nieinwazyjnym i obecnie najszybszą i  najdokładniejszą metodą diagnozowania. Stworzona na potrzeby obrazowania małego pola  znalazła  swe zastosowanie w stomatologii,  a  także chirurgii i laryngologii , a wielokrotnie  lepsza jakość i wielokrotnie niższa dawka niż zwykłej tomografii (szpitalnej) pozwoliła na zwiększenie pewności diagnostycznej i  ograniczenie niepotrzebnych zabiegów zwiadowczych.

Dlaczego warto się badać

Zęby nadliczbowe

1. Analiza obecności zębów nadliczbowych, ilości korzeni, ich zakrzywień oraz przebiegu kanałów korzeniowych pomocne podczas leczenia kanałowego skracające czas jego trwania oraz zmniejszające ryzyko perforacji podczas opracowywania.

Kanał żuchwowy

2. Analiza przebiegu kanału żuchwowego, w którym znajdują się nerw i naczynia krwionośne pomocne podczas planowania długości i szerokości wszczepianych implantów tak by dobrać rozmiar bezpieczny ( by nie skaleczyć nerwu) lecz na tyle długi by zapewnić długotrwałe funkcjonowanie.

Zatoki szczękowe

3. Analiza zatok szczękowych na obecność polipów utrudniających oddychanie, przerośniętej, przewlekle zapalnej błony śluzowej wyściełającej dno zatoki, która nierzadko jest przyczyną nawracających katarów i bólów głowy. Przerosty błony śluzowej  często świadczą o obecności ukrytego stanu zapalnego w sąsiadujących zębach.

Torbiele

4. Analiza kształtu i wielkości torbieli zawiązkowych oraz zapalnych okołowierzchołkowych kwalifikująca zęba do leczenia kanałowego lub ekstrakcji.

Bezpieczeństwo

5. Możliwość wykonania pomiarów odległości do ważnych struktur anatomicznych usprawnia postępowanie zabiegowe podczas dłutowania zębów, leczeni kanałowych, projektowaniu zabiegów chirurgicznych poprawiając ich jakość i skracając czas wykonania a co najważniejsze zwiększa bezpieczeństwo i pozwala uniknąć powikłań. 

Stawy skroniowe

6. Tomografia nasza umożliwia także wykonanie badania poszerzonego obrazującego dokładnie stawy skroniowo-żuchwowe. Badanie to wykorzystujemy podczas leczenia schorzeń i zaburzeń czynnościowych stawu (trzaski w stawie , przeskakiwanie żuchwy podczas zamykania, asymetria ruchomości) występujących przy bruksizmie. 

Ponadto dokładne obrazowanie sąsiednich struktur umożliwia ocenę zaawansowania procesów patologicznych takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i inne.

Aby móc je w pełni wykorzystać, na przekazywanej pacjentowi płycie CD znajduje się oprogramowanie do analizy przekrojów, pomiarów i renderingu 3D wraz z instrukcją obsługi programu w formacie PDF. Dane obrazowe zapisane są w standardzie DICOM 3, co pozwala na bezpośrednie ich użycie także w innych aplikacjach medycznych.

Na czym polega badanie?

Innowacyjność CBCT opiera się na zastosowaniu stożkowej wiązki promieniowania, która naświetla badaną objętość pacjenta w czasie pojedynczego (a nie wielokrotnego!) obrotu wokół jego głowy.To powoduje znaczne skrócenie czasu badania i redukcję dawki promieniowania, tak istotnej dla pacjenta, przy jednoczesnym uzyskaniu wielu obrazów najwyższej jakości.

tomografia

Pojedyncze badanie CBCT  zawiera  ilość informacji  zastępującą pozostałe badania  tj: zdjęcia zębowe, panoramiczne, cefalometryczne i stawów skroniowo-żuchwowych.  Wykonanie badania w pozycji siedzącej,  poprawia komfort pacjenta i stabilizuje pozycję i tym samym poprawia jakość obrazowania. Podstawowy skan trwa niecałe 9  sekund, dzięki czemu następuje znaczna redukcja dawki promieniowania.  Podczas zabiegu pacjent chroniony jest przed promieniowaniem przez fartuch ołowiany. Po 3 minutach otrzymanych cyfrowo kilkaset zdjęć pozwala na niezwykle dokładną analizę badanego narządu, tkanki lub narządu w trzech wymiarach.  Na życzenie istnieje możliwość nagrania całego badania na płytę CD.

Dawka / Bezpieczeństwo

Dawka promieniowania tomografii stomatologicznej CBCT 3D jest ok. 10 razy mniejsza niż w przypadku tomografii  konwencjonalnej i wynosi ok 40 mSv (mikrosilvertów).   Jest to dawka równoważna z ilością napromieniowania jaką otrzymuje pasażer samolotu po 4 godzinach lotu, gdyż podczas podroży samolotem jesteśmy narażeni na promieniowanie kosmiczne, np. w czasie lotu z Warszawy na Teneryfę  możemy otrzymać dawkę ok 60 mikroSv. Z tego wynika, że dawka jaką otrzymamy podczas badania CBCT stanowi 2/3 tej, którą otrzymujemy podczas podróży samolotem na tej trasie!

Dawka efektywna którą otrzymuje pacjent podczas badania – porównawcze:

  • Klasyczna tomografia ok 1200 mSV
  • Zdjęcia małe wszystkich zębów 180 mSV
  • Tomografia stożkowa 40 mSv
  • Panoramogram cyfrowy 20mSv

Prawdziwe przypadki

Poniżej przedstawiamy przykłady prawdziwych stanów zdiagnozowanych na podstawie opisanej tutaj tomografii.

LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

Pacjent lat 50. Tomografia wykonana w celu zaplanowania dalszego leczenia implantologicznego.

 

DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWA, PRZERZUTY DO KOŚCI SZCZĘK

Pacjent lat 55. W wywiadzie pacjent podaje, że wykryto u niego nowotwór nerki 5 lat temu. Podjęte zostało leczenie onkologiczne. Na tomografii widoczna ograniczona zmiana okolicy kąta żuchwy strony lewej. Skierowano pacjenta do lekarza prowadzącego w celu dalszej diagnostyki.

 

TORBIEL ZAPALNA I ZMIANA ZĘBOPOCHODNA ZATOKI

Pacjentka lat 35. Na tomografii widoczne liczne stany zapalne. Torbiel zęba 12 (drugi ząb sieczny górny prawy), duże zniszczenie kości tej okolicy. Błona śluzowa zatoki lewej pogrubiała, stan zapalny zatoki spowodowany brakiem leczenia zębów górnych.

 

DIAGNOSTYKA ZATOK SZCZĘKOWYCH

Pacjentka lat 53. Na tomografii widoczny w prawej zatoce szczękowej polip. Pacjentka zgłasza także problemy z drożnością nosa.  Skierowano ją na konsultację do lekarza laryngologa w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

 

ZATRZYMANA ÓSEMKA

Pacjentka 64 lat. Nietypowa lokalizacja zęba mądrości. Zatrzymana ósemka górna prawa w zatoce szczękowej. Brak zmian patologicznych zatoki. Pozostawiamy do obserwacji.

 

ZASTOSOWANIE TK W ENDODONCJI

Pacjent 29 lat. Błona śluzowa zatoki prawej pogrubiała. Zmiana okołowierzchołkowa przy zębie 15 (drugi ząb przedtrzonowy prawy). Na zdjęciach przekrojowych widać, że w zębie tym są trzy kanały korzeniowe. Odnalezione zostały dwa – ząb do ponownego leczenia kanałowego.  U pacjenta występuje ząb nadliczbowy.