Unia Europejska ma w planach wprowadzić zakazu stosowania amalgamatowych wypełnień stomatologicznych.
Wypełnienie amalgamatowe składa się głównie z rtęci (50%)– toksycznej substancji oraz srebra, miedzi i cyny.
Wypełnienia amalgamatowe starej generacji są szkodliwe dla zdrowia. Z zawartej w nich rtęci uwalniają się toksyczne opary (powstają zwłaszcza podczas spożywania gorących napojów czy zgrzytania zębami ), które przenikają do organizmu, kumulują się w tkankach i mogą mieć zły wpływ na zdrowie.
Aby zminimalizować ryzyko przedostania się rtęci do organizmu usuwanie amalgamatu powinno odbywać się z przestrzeganiem specjalnych zasad i użyciem odpowiedniego sprzętu:
  • Z zastosowaniem koferdamu, który jest rodzajem specjalnej gumy rozciągniętej wokół leczonego zęba. Użycie koferdamu pozwala pracować z zębem, który tego wymaga bez konieczności narażania całej jamy ustnej na kontakt z amalgamatem. Jest fizyczną barierą, która uniemożliwia wdychanie oparów rtęci przez usta.
  • Amalgamat jest usuwany w możliwie jak największych kawałkach
  • Wiertło z węglika spiekanego przeznaczone do usuwania wypełnień amalgamatowych. Bezpieczne w użyciu, pozwala na szybkie usunięcie wypełnień przy stosunkowo niewielkim wydzielaniu ciepła, dzięki czemu nie jest możliwe powstawanie par rtęci.
  • W pomieszczeniu, w którym usuwane są amalgamaty stosowany jest odpowiedni system filtracji powietrza. Aby dodatkowo zmniejszyć stężenie lotnej rtęci w powietrzu, otwierane są okna..
  • Elastyczny przewód ssący ”ssak” umieszczony w bezpośrednim kontakcie, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się oparów rtęci oraz wdychaniu ich przez pacjenta.
  • Zastosowanie dużej ilości wody, która rozpylana na końcówkę wiertła ma znaczący wpływ na zmniejszenie temperatury i poziomu ilości oparów rtęci.
  • Separator amalgamatu, który wspomaga dbanie o czyste środowisko, 99.99% odpadów jest całkowicie usuwanych i nie ma możliwości zanieczyszczenia środowiska.
  • Przed  i po zabiegu  usunięcia amalgamatu pacjent otrzymuje specjalny roztwór do płukania jamy ustnej z aktywnym absorbentem (np. z węglem drzewnym czy chlorellą).