Od 1 Stycznia 2011 roku nasza placówka udziela świadczenia stomatologiczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (obecnie tylko w gabinecie na ul. Felczaka).
Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy gabinetu (patrz kontakt) pod numerem 91 422 46 94 lub poprzez e-mail: gabinet@dentus.szczecin.pl

Aby skorzystać z usług w ramach umowy NFZ należy:
 • umówić się na wizytę,
 • okazać dowód osobisty (PESEL, adres zamieszkania),
 • okazać ważną legitymację ubezpieczeniową lub inny dokument świadczący
 • o posiadanym aktualnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach świadczeń gwarantowanych:
1. „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3).
W przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach przysługują plomby glasjonomerowe – chemoutwardzalne.
 
2. Leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-3). Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 3 kanałów w zębie.
 
3. Proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – proteza całkowita szczęki lub żuchwy. Świadczenia protetyczne przysługują 1 raz na 5 lat. Naprawa protezy zębowej przysługuje raz na 2 lata.
 
WAŻNE! Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.
4. Znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 
W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym w NFZ przysługują ponadto:
 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku
 • kontrolne badania lekarskie – 3 razy w roku
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie kamienia nazębnego – raz w roku
 • usunięcie zęba jedno i wielokorzeniowego.
 
Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. przysługują ponadto:
 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych 1 RAZ do ukończenia 8 roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych 1 RAZ do ukończenia 14 roku życia.
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
W ramach świadczeń gwarantowanych można uzyskać profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dedykowane dzieciom w:
 • 6, 9, 12 miesiącu życia oraz 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 19 roku życia
 
WAŻNE!
Świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane przez NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów. 
Świadczenia wykonane w innym standardzie, niż określony w rozporządzeniu, w całości finansowane są przez pacjenta.