Od 1 Stycznia 2011 roku nasza placówka udziela świadczenia stomatologiczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (obecnie tylko w gabinecie na ul. Felczaka).

Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy gabinetu (patrz kontakt) pod numerem 91 422 46 94 lub poprzez e-mail: info@dentus.pl

Aby skorzystać z usług w ramach umowy NFZ należy:

  • umówić się na wizytę,
  • okazać dowód osobisty (PESEL, adres zamieszkania),
  • okazać ważną legitymację ubezpieczeniową lub inny dokument świadczący
  • o posiadanym aktualnym ubezpieczeniu zdrowotnym.