dr n. med. Cezary Turostowski

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,w której później także pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ortodoncji.

Od 1993 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną „Dentus” w Szczecinie.
W czerwcu 1999 roku obronił pracę doktorską „Mosty kompozytowe konstrukcji własnej stosowane w odbudowie górnych bocznych siekaczy”.

W 2009 roku ukończył podyplomowe studia implantologiczne pod patronatem PSI-ICOI-DGOI. Praktyka Dr. Turostowskiego jest autoryzowaną praktyką implantologiczną przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

W dniu 16.06.2011r. dr Cezary Turostowski zdał Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej na poziomie Diplomate, otrzymując tytuł eksperta ds. implantologii stomatologicznej