Dezynfekcja powietrza

W naszych gabinetach Dentus  posiadamy 7 opraw produkcji Purelight Flow służące do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach!

  • Są one w pełni bezpieczne dla ludzi i mogą pracować 24 godziny na dobę.
  • Purelight Flow działają wykorzystując technologię promieniowania fali elektromagnetycznej z zakresu UVC o długości fali 254nm i wykazują bardzo silne właściwości bakterio, wiruso i grzybobójcze.
  • Badania laboratoryjne z użyciem spektroradiometru GL Optic Spectis 5.0 Touch wykazały, że urządzenia Purelight Flow nie emitują promieniowania UVC na zewnątrz obudowy oprawy w dawce szkodliwej dla człowieka i nie tylko spełniają wymagania normy PN-EN ISO 15858, ale również spełniają ostrzejsze zalecenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, który jako bezpieczny limit dla człowieka ustanowił dawkę 30J/m2.
  • Widoczny przez rewizję kolor niebieski nie jest promieniowaniem w zakresie UVC, jest to widzialne promieniowanie w zakresie fali niebieskiej.
  • Ponadto w oprawach Purelight Flow wykorzystywane są markowe promienniki typu ,ozon free”, które nie generują ozonu w stężeniu szkodliwym dla człowieka powyżej 0,01 ppm, co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi z użyciem miernika stężenia ozonu Multigass III.4.